• Forside
 • Nyheder og analyser
  Nyheder og analyser
  Få de seneste nyheder og de mest dybdegående analyser om unge, foreningsliv og demokrati i vores nyheds- og analysesektion.
 • Medlemstilbud
  Medlemstilbud
  Som medlem af DUF kan du blandt andet få assistance til organisationsudvikling, indgå i netværk og deltage i fyraftensmøder.
 • Tilskud og puljer
  Tilskud og puljer
  DUF tilbyder en række muligheder for at søge økonomisk støtte til projekter og aktiviteter i både ind- og udland.
 • DUFs arbejde
  DUFs arbejde
  En række projekter og indsatsområder er kernen i DUFs arbejde for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Om DUF
  Om DUF
  DUF er en service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Materialer
  Materialer
  I DUFs materialesektion kan du downloade eller bestille bøger, brochurer, analyser og faktaark inden for emner, der vedrører både det nationale og internationale område.

Krydsfelt i Køge, Herning, Roskilde og Kolding

I perioden juni 2014 til juni 2015 har DUF valgt Køge, Herning, Roskilde og Kolding som indsatsbyer under Krydsfelt.

I denne periode får DUFs medlemsorganisationers lokalforeninger i områderne  bedre muligheder for at igangsætte projekter, der både styrker deres egen forening lokalt, men som også styrker nydanske børn og unges deltagelse i det lokale foreningsliv og lokaldemokratiet.

I Krydsfelt har lokalforeninger under DUFs medlemsorganisationer mulighed for at søge tilskud til samarbejdsprojekter, der har nydanske børn og unge som primære målgruppe. Lokalforeningerne har også mulighed deltage i kompetenceudviklende aktiviteter og modtage kvalificeret rådgivning om integration og nydanske unges deltagelse i ide-baserede og samfundsengagerende foreningsfællesskaber.

Samarbejdsprojekter i Køge
I Køge er der foreløbigt to projekter, der er gået igang. KFUM- og DDS-spejderne har i samarbejde med kommunen og Boligsocialt Fællessekretariat gået sammen om at lave et større arrangement i boligområdet Karlemoseparken, hvor omkring 80 børn og unge deltog. Flere familier udtrykte ved arrangementet, at de ønskede at stifte nærmere bekendtskab med spejderne, og at deres børn tidligere har udtrykt interesse for spejderbevægelserne.

Netværket af Ungdomsråd har sammen med kommunen og Boligsocialt Fællessekretariat afholdt et kickstart arrangement med henblik på at etablere et ungdomsråd i Køge, der skal samle unge fra forskellige boligområder og give dem en stemme, så de kan høres lokalt. Til kickstart arrangement, som blev afholdt i boligområdet Ellemarken, var der deltagere med forskellige etniske baggrunde i aldersgruppen 13-25 år. Der var også stor geografisk spredning, og de fremmødte unge kom fra forskellige boligområder både fra Køge og områderne omkring byen. 

Samarbejdsprojekter i Herning
I Herning er der to foreløbige projekter. Teatergruppen Muzak/Vildbjerg Amatør Teater samarbejder med Teatergruppen Mars og Parkourforeningen Flowmadness om at lave et fællesprojekt på tværs af kunstneriske genrer, kulturer og sociale skel. Projektet retter sig mod områderne Vildbjerg, Gullestrup og Holtbjerg, og det indebærer en række øveforløb og to endelige store forestillinger.

DFUNK laver et projekt, der indeholder en bred vifte af forskellige aktiviteter, hvor de overordnet arbejder med at forbedre livsvilkårene for flygtninge og etniske minoriteter i Danmark igennem sociale aktiviteter og events. Igennem projektet ønsker DFUNK at sikre, at unge flygtninge og etniske minoriteter bliver inkluderet i foreningslivet og får skabt sig et godt netværk, der kan være grundlag for et godt liv og god integration. I samarbejdet indgår Helhedsplanen Plads til Forskel og LærDansk Herning.