• Forside
 • Nyheder og analyser
  Nyheder og analyser
  Få de seneste nyheder og de mest dybdegående analyser om unge, foreningsliv og demokrati i vores nyheds- og analysesektion.
 • Medlemstilbud
  Medlemstilbud
  Som medlem af DUF kan du blandt andet få assistance til organisationsudvikling, indgå i netværk og deltage i fyraftensmøder.
 • Tilskud og puljer
  Tilskud og puljer
  DUF tilbyder en række muligheder for at søge økonomisk støtte til projekter og aktiviteter i både ind- og udland.
 • DUFs arbejde
  DUFs arbejde
  En række projekter og indsatsområder er kernen i DUFs arbejde for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Om DUF
  Om DUF
  DUF er en service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Materialer
  Materialer
  I DUFs materialesektion kan du downloade eller bestille bøger, brochurer, analyser og faktaark inden for emner, der vedrører både det nationale og internationale område.

Krydsfelt i Køge, Herning, Roskilde og Kolding

I perioden juni 2014 til juni 2015 deltog Køge, Herning, Roskilde og Kolding som indsatsbyer i projektet "Krydsfelt".

I denne periode havde DUFs medlemsorganisationers lokalforeninger i områderne bedre muligheder for at igangsætte projekter, der kunne være med til både at styrke deres egen forening lokalt og nydanske børn og unges deltagelse i det lokale foreningsliv og lokaldemokratiet.

I Krydsfelt havde lokalforeninger under DUFs medlemsorganisationer mulighed for at søge tilskud til samarbejdsprojekter, der havde nydanske børn og unge som primære målgruppe. Lokalforeningerne havde også mulighed for at deltage i kompetenceudviklende aktiviteter og modtage kvalificeret rådgivning om integration og nydanske unges deltagelse i idé-baserede og samfundsengagerende foreningsfællesskaber.

Eksempler på lokale projekter under Krydsfelt

Samarbejdsprojekter i Køge 

I Køge forløb der to projekter under Krydsfelt:

KFUM- og DDS-spejderne samarbejdede med kommunen og med Boligsocialt Fællessekretariat om at lave et større arrangement i boligområdet Karlemoseparken, hvor omkring 80 børn og unge deltog. Flere familier udtrykte ved arrangementet, at de ønskede at stifte nærmere bekendtskab med spejderne, og at deres børn tidligere har udtrykt interesse for spejderbevægelserne.

Netværket af Ungdomsråd afholdte i samarbejde med kommunen og Boligsocialt Fællessekretariat et kickstart arrangement med henblik på at etablere et ungdomsråd i Køge med unge fra forskellige boligområder for at sikre, at alle bliver hørt lokalt. Til kickstart arrangementet, som blev afholdt i boligområdet Ellemarken, var der deltagere med forskellige etniske baggrunde i aldersgruppen 13-25 år. Der var også stor geografisk spredning, og de fremmødte unge kom fra forskellige boligområder både fra Køge og områderne omkring byen. 

Samarbejdsprojekter i Herning
I Herning blev der også afviklet to projekter som en del af Krydsfelt:

Teatergruppen Muzak/Vildbjerg Amatør Teater samarbejdede med Teatergruppen Mars og Parkourforeningen Flowmadness om at lave et fællesprojekt på tværs af kunstneriske genrer, kulturer og sociale skel. Projektet rettede sig mod områderne Vildbjerg, Gullestrup og Holtbjerg, og indebar en række øveforløb og to endelige store forestillinger.

DFUNK lavede et projekt, der indeholdt en bred vifte af forskellige aktiviteter, hvor de overordnet arbejdede med at forbedre livsvilkårene for flygtninge og etniske minoriteter i Danmark igennem sociale aktiviteter og events. Igennem projektet ønskede DFUNK at sikre, at unge flygtninge og etniske minoriteter blev inkluderet i foreningslivet og fik skabt sig et godt netværk, der kan være grundlag for et godt liv og god integration. I samarbejdet indgik også Helhedsplanen Plads til Forskel og LærDansk Herning.