• Forside
 • Nyheder og analyser
  Nyheder og analyser
  Få de seneste nyheder og de mest dybdegående analyser om unge, foreningsliv og demokrati i vores nyheds- og analysesektion.
 • Medlemstilbud
  Medlemstilbud
  Som medlem af DUF kan du blandt andet få assistance til organisationsudvikling, indgå i netværk og deltage i fyraftensmøder.
 • Tilskud og puljer
  Tilskud og puljer
  DUF tilbyder en række muligheder for at søge økonomisk støtte til projekter og aktiviteter i både ind- og udland.
 • DUFs arbejde
  DUFs arbejde
  En række projekter og indsatsområder er kernen i DUFs arbejde for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Om DUF
  Om DUF
  DUF er en service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Materialer
  Materialer
  I DUFs materialesektion kan du downloade eller bestille bøger, brochurer, analyser og faktaark inden for emner, der vedrører både det nationale og internationale område.

URK: Vokseværk

Flere medlemmer, flere aktiviteter og flere medarbejdere – for URK betød det et behov for at ændre strukturen på sekretariatet.

Hos Ungdommens Røde Kors (URK) stod man i 2008 med en positiv udfordring: organisationen var vokset med flere medlemmer og flere aktiviteter indenfor nogle få år. Derfor var sekretariatet også vokset hastigt med mere administrativt personale og flere konsulenter.

Udvidelsen af sekretariatet gav nogle udfordringer i forhold til kulturen og arbejdsprocesserne, som nu skulle rumme flere medarbejdere. ”Vi havde en struktur på sekretariatet, der var mere gearet til at være en lille ungdomsorganisation end et professionelt sekretariat”, fortæller Jan Johansen, der er souschef i Ungdommens Røde Kors. ”Vi manglede struktur for sparring og vidensdeling, og vi havde også et behov for tydeligere ledelse. Og det var på den baggrund vi kontaktede DUF for at høre, hvad de kunne hjælpe med.”

For at skabe en ny struktur og få værdierne med i udvidelsen af sekretariatet, fik URK hjælp fra DUFs konsulenttjeneste. Nogle strukturer kunne stadig rumme udviklingen, men der var alligevel brug for nye tiltag.

Konkret blev det besluttet, at DUF skulle hjælpe organisationen med at skabe et værdisæt for sekretariatet, skabe arbejdsstrukturer der passede til sekretariatets størrelse samt lave et forløb omkring kontakten til de frivillige.

Det arbejde, der blev sat i gang med DUFs hjælp kører nu videre, blandt andet i form af en ny organisering i netværk.

Jan Johansen kan se flere fordele ved at bruge DUFs konsulenttjeneste til udvikling i organisationen. ”Det er en fordel, at det er DUF, der hjælper med processerne, for DUF har en indsigt i de udfordringer vi står med og er en del af det ungdomsarbejde, vi laver. Det gav en tryghed i vores udviklingsproces”, fortæller Jan Johansen. ”Derudover har det selvfølgelig en stor værdi at det er gratis. Det har også en særlig værdi i forhold til ungdomsorganisationer, hvor budgetterne tit er lidt stramme, og man er mere tilbageholdende med at hyre eksterne konsulenter. Så det har klart en værdi, at man kan bruge DUF. Det gør det lettere at træffe beslutningen om at få ekstern hjælp.”