• Forside
 • Nyheder og analyser
  Nyheder og analyser
  Få de seneste nyheder og de mest dybdegående analyser om unge, foreningsliv og demokrati i vores nyheds- og analysesektion.
 • Medlemstilbud
  Medlemstilbud
  Som medlem af DUF kan du blandt andet få assistance til organisationsudvikling, indgå i netværk og deltage i fyraftensmøder.
 • Tilskud og puljer
  Tilskud og puljer
  DUF tilbyder en række muligheder for at søge økonomisk støtte til projekter og aktiviteter i både ind- og udland.
 • DUFs arbejde
  DUFs arbejde
  En række projekter og indsatsområder er kernen i DUFs arbejde for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Om DUF
  Om DUF
  DUF er en service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Materialer
  Materialer
  I DUFs materialesektion kan du downloade eller bestille bøger, brochurer, analyser og faktaark inden for emner, der vedrører både det nationale og internationale område.

Nye persondataregler får betydning for foreninger

De nye persondataregler stiller større krav til, hvordan foreninger og organisationer håndterer informationer om deres medlemmer. Læs med og bliv klogere!
24. januar 2017|RSS

Måske har du allerede hørt, at EU har vedtaget en ny databeskyttelsesforordning, som får betydning for foreningslivet i forbindelse med blandt andet medlemsregistrering, eller måske er det helt ny viden for dig?

Uanset hvad kan det være vanskeligt at overskue, og derfor forsøger DUF at gøre det klart, hvad de nye regler kommer til at betyde.

Ny forordning - nye regler
Forordningen trådte i kraft i maj 2016 og har en indføringsperiode på to år. Det betyder, at I i jeres forening/organisation skal sørge for, at de nye krav bliver overholdt efter den 25. maj 2018, dvs. om lidt over et år.

DUF har brugt tiden - fra forordningen blev vedtaget til nu - på at fremskaffe information om, hvordan forordningen skal fortolkes i foreningslivet, så I som foreninger kan få så præcis besked som muligt. 

Hvem er omfattet af forordningen, og hvad handler den om?
Alle organisationer og lokalforeninger er omfattet af persondataloven, når de behandler personoplysninger. Den såkaldte ”behandling” sker allerede, når man melder sig ind i en forening, og foreningen indhenter og opbevarer navn, adresse, telefon og mail, oplysninger om allergier eller andre særlige forhold, eller når der indhentes navn og CPR-nummer til indhentning af børneattest, som videregives til landsorganisation og politi.

Forordningen har til formål at forbedre sikkerheden for enkeltpersoner ved at sørge for beskyttelse af den enkeltes rettigheder. Som organisation eller forening kan man blive pålagt store bøder, hvis man ikke lever op til forordningen.

Forordningen omskrives ifølge justitsministeriet til en ny dansk persondatalov, som træder i kraft den 25. maj 2018. Det er derfor vigtigt, at I inden denne dato sørger for, at jeres forening/organisation opfylder de nye krav til persondata.

Den nye forordning har fokus på følgende:

 • Mere og bedre dokumentation (det vil sige nedskreven dokumentation for, hvordan man efterlever forordningen)
 • Mere uddybende information til den registrerede person om rettigheder, herunder f.eks. retten til indsigt, retten til sletning, klageinstans m.v.
 • Styrkelse af børns rettigheder
 • Styrket anmeldepligt af brud på sikkerheden til Datatilsynet.

Det er vigtigt at understrege, at I, hvis I på nuværende tidspunkt lever op til den gældende persondatalov, er godt på vej til også at efterleve de nye regler. Der kommer dog en række nye bestemmelser med forordningen, som skal indarbejdes og efterleves.

Hvad skal I gøre?
Datatilsynet har udsendt en liste med nogle spørgsmål, som alle organisationer og foreninger bør stille sig selv allerede nu. DUF har bearbejdet spørgsmålene, så de passer til foreningslivet, og lavet et skema, som landsorganisationer og lokalforeninger med fordel kan udfylde og gemme som foreløbig dokumentation for efterlevelse af forordningen.

Så snart den endelig udformning af reglerne er kendt, udarbejder DUF også en pjece med opdaterede standarder til informeret samtykke og databehandleraftaler, som I kan benytte. 

Hvis du vil sætte dig mere ind i persondatareglerne, kan du læse hele forordningen her.

Spørgetime med DUFs jurist

DUFs jurist afholder informationsmøder i både Århus og København, hvor der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål.

Århus:
16 marts 2017 kl. 14.00
KFUM og KFUK, Nørre Allé 29

København:
23 marts 2017 kl. 14.00
DUF, Scherfigsvej 5

Til vinter inviterer DUF igen til informationsmøder med henblik på at svare på de spørgsmål der kommer, når I går i gang med at implementere reglerne i jeres organisation.

Spørgsmål kan som altid rettes til DUF på tlf. 39 29 88 88

Tilbage til nyhedsoversigten

Seneste nyheder

Her er DUFs seks nye ungdomsdelegater til FN
Alle seks ungdomsdelegater til FN er nu valgt. Ungdomsdelegaterne skal i 2018 repræsentere danske unge til topmøder i FN.
Ekstremt demokratisk
I samarbejde med teatergruppen C:NTACT har DUF udviklet forestillingen "Ekstremt demokratisk". En forestilling, der har premiere i denne uge, og som du kan komme med til GRATIS den 8. december 2017.
Beskæftigelsesministeren besøgte Demokratiets Dag
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og en række medlemmer af regeringens Disruptionråd oplevede Demokratiets Dag på en erhvervsskole i Hjørring.

Relaterede sider

Relaterede filer