• Forside
 • Nyheder og analyser
  Nyheder og analyser
  Få de seneste nyheder og de mest dybdegående analyser om unge, foreningsliv og demokrati i vores nyheds- og analysesektion.
 • Medlemstilbud
  Medlemstilbud
  Som medlem af DUF kan du blandt andet få assistance til organisationsudvikling, indgå i netværk og deltage i fyraftensmøder.
 • Tilskud og puljer
  Tilskud og puljer
  DUF tilbyder en række muligheder for at søge økonomisk støtte til projekter og aktiviteter i både ind- og udland.
 • DUFs arbejde
  DUFs arbejde
  En række projekter og indsatsområder er kernen i DUFs arbejde for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Om DUF
  Om DUF
  DUF er en service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Materialer
  Materialer
  I DUFs materialesektion kan du downloade eller bestille bøger, brochurer, analyser og faktaark inden for emner, der vedrører både det nationale og internationale område.

Nye vilkår for DUFs arbejde i Mellemøsten og Nordafrika

For første gang i 10 år modtager DUF ikke en bevilling fra Udenrigsministeriets Dansk-Arabiske Partnerskabsprogram til at styrke unges deltagelse og indflydelse i Mellemøsten og Nordafrika.

DUF får ikke fornyet bevilling fra Udenrigsministeriet til at støtte unges udviklingsarbejde i Mellemøsten og Nordafrika som følge af Udenrigsministeriets beslutning om at konkurrenceudsætte midlerne.

Det kommer til at medføre nye vilkår for de af DUFs medlemsorganisationer, som har partnerskaber i regionen, for DUFs tværpolitiske netværk mellem danske og egyptiske ungdomspolitikere og for DUFs arbejde med at uddanne dialogambassadører i Jordan, Egypten og Danmark.

Konkurrenceudsættelse af midler
I 2016 besluttede Udenrigsministeriet for første gang at konkurrenceudsætte midlerne i det Dansk-Arabiske Partnerskabsprogram. DUF ansøgte om midler under temaet ”Youth participation and employment” i samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke, Dansk Industri og Ulandssekretariatet. Den 9. januar fik DUF desværre meddelelsen om, at bevillingen går til en anden aktør.

"Udbudsprocessen har medført en prioritering, som er anderledes, end vi havde forventet og håbet. Vi har ellers oplevet stor politisk opbakning til DUFs internationale arbejde, men med konkurrenceudsættelsen er der ikke taget højde for at bevare den folkelige forankring af udviklingssamarbejdet, som er grundstenen i vores engagement," fortæller DUFs formand Kasper Sand Kjær.

Konsekvenser for DUFs medlemsorganisationer
"I DUF ønsker vi så vidt muligt fortsat at støtte det gode arbejde, som danske ungdomsorganisationer udfører i samarbejde med partnere i Mellemøsten og Nordafrika. Derfor undersøger vi lige nu alternativer muligheder for finansiering," siger Kasper Sand Kjær.

MENA Puljen, der støtter medlemsorganisationernes projekter i Mellemøsten og Nordafrika, er finansieret til og med marts 2017, men DUF ansøger netop nu om at få bevillingen forlænget. Det er derfor stadig muligt at søge puljemidler som normalt ved ansøgningsrunderne i foråret. Herefter forventer DUF, at projekter i Mellemøsten og Nordafrika kan støttes over DUFs Projektpulje eller gennem anden finansiering.

Politisk opbakning til DUFs arbejde
"Jeg tror på, at den bedste måde at fremme demokrati og frihed på er gennem frivillige ungdomsorganisationers deltagelse i udviklingsprojekter."

Sådan udtalte udviklingsordfører for Venstre, Michael Aastrup Jensen i december 2016 i forbindelse med DUFs nye mulighed for at engagere ungdomsorganisationer i Østeuropa. I dansk udviklingspolitik er unge og ungedeltagelse en mærkesag, som anerkendes både i strategien for det Dansk-Arabiske Partnerskabsprogram og i udkastet til Danmarks kommende udviklingspolitiske- og humanitære strategi. Også den nye udviklingsminister, Ulla Tørnæs, har udtalt, at unge er et helt centralt fokusområde for hende.

Der mangler derfor ikke politisk opbakning til det arbejde, DUF udfører i Mellemøsten og Nordafrika for at styrke unges deltagelse og indflydelse, og DUF er i positiv dialog med både Udenrigsministeriet og relevante folketingspolitikere om, hvorledes den fremtidige støtte kan sikres.

Fakta: DUFs arbejde i Mellemøsten og Nordafrika
Med midler fra Udenrigsministeriet har DUF siden 2006 støttet partnerskaber mellem danske ungdomsorganisationer og ungdomsorganisationer i Mellemøsten og Nordafrika. I disse projekter engagerer unge sig i demokrati- og udviklingssamarbejde og skaber forandringer i fællesskab. Sideløbende administrerer DUF også selv projektet ”Dialogambassadørerne”, hvor unge arbejder for fredelig sameksistens gennem dialog, og det tværpolitiske netværk mellem danske og egyptiske ungdomspolitikere, der styrker unge egypteres arbejde med at opbygge demokratiske strukturer for unge i politik.

Udenrigsministeriets bevilling til DUFs arbejde i Mellemøsten og Nordafrika dækker de første tre måneder af 2017. DUF undersøger mulighederne for en forlænget bevilling og anden fremtidig finansiering.

Læs også Altingets artikel om konkurrenceudsættelsen af midlerne: Organisationer vrages til dansk indsats i Mellemøsten

Tilbage til nyhedsoversigten

Seneste nyheder

Nye persondataregler – til dig og din forening
Formentlig har du allerede hørt, at EU for knap to år siden vedtog en persondataforordning. Denne forordning træder i kraft den 25. maj i år, og de nye persondataregler gælder for alle foreninger.
Furesø Kommune modtager prisen som Årets Ungdomskommune 2018
Onsdag den 31. januar overrakte DUF prisen som Årets Ungdomskommune 2018 til Furesø Kommune. Det skete på kommunes rådhus sammen med byens borgmester, byrådsmedlemmer og en række unge fra kommunen.
Med DUFs generalsekretær i Nepal
Tag med DUFs generalsekretær på hans første monitoreringsrejse til Nepal.

Relaterede filer