Does this HTML mail not display properly?  Click here
27. januar 2017
 

Bredt flertal sikrer det frivillige foreningsliv

Et bredt flertal af folketingets partier har netop vedtaget en ny model for fordelingen af midler til det frivillige foreningsliv i Danmark. 

Det er lykkedes skatteminister Karsten Lauritzen (V) og kulturminister Mette Bock (LA) at få bred opbakning til en længe ventet ændring af den lov, der fordeler overskuddet fra lotterierne til almennyttige formål, kulturliv og civilsamfund i Danmark.

Danmarks idrætsforeninger, handicaporganisationer, patientforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og nødhjælpsorganisationer har i flere år lidt under faldende støtte som følge af den delvise liberalisering af det danske spilmarked.

Men med lovændringen kan tusindvis af aktive frivillige og mere end 800 forskellige organisationer, som overskudsmodtagerne af udlodningsmidlerne repræsenterer, nu ånde lettet op. 

”Fra foreningslivet skal der lyde stor tak til politikerne for nu endelig at have fundet en løsning på det problem, som vi i flere år har mærket ude i landets mange frivillige foreninger”, siger formand for DIF, Niels Nygaard.

Ny model sikrer stabilitet
Lovændringen medfører en ny model for udlodning, hvor midlerne til det medlemsbaserede foreningsliv - idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer, handicaporganisationer, patientforeninger, humanitære organisationer og mange flere – sikres mod udsving i overskuddet fra lotterierne.

”Vi har på vegne af overskudsmodtagerne hele tiden talt for, at der skulle flere penge ind i systemet, men det viste sig desværre ikke muligt. Vi er dog meget tilfredse med, at politikerne har valgt at prioritere og skabe sikkerhed om det frivillige foreningsliv og civilsamfundet med den nye model”, siger DGI's formand Søren Møller.

Behov for arbejdsro
Med en stabil finansiering af hele det danske foreningsliv på plads ser man ude i foreningerne nu frem til at få arbejdsro til at gøre, hvad man er bedst til - at drive og udvikle aktiviteter, der kan engagere endnu flere danskere i stærke foreningsfælleskaber.

”Med den nye fordelingsmodel kan vi se frem i tiden, og vi ved, hvor mange penge vi har at gøre godt med. Derfor forventer vi også, at den evaluering, der er lagt op til, ikke ændrer på intentionen i dagens aftale – at sikre stabilitet i foreningslivet og organisationerne”, lyder det fra Esben Danielsen, direktør i Lokale og Anlægsfonden.

”De seneste par års faldende overskud til udlodning har virkelig kunne mærkes ude i foreningerne. Den tidligere regering gav i 2015 en kompensation for dette, men problemet var der stadig i 2016, og vil være der igen i år. Derfor håber vi, at politikerne allerede i år vil række foreningerne en hjælpende hånd”, siger Kasper Sand Kjær, formand for DUF. 

”Partierne bag forliget fortjener ros for at have prioriteret de mange millioner af danskere, der hver dag overalt i landet går til fodbold, er spejdere, engagerer sig i frivilligt socialt arbejde eller er medlem af en handicap- eller patientforening. Det er aldrig en nem øvelse, men med den nye model sikrer vi, at Danmark også fremover er kendetegnet ved sammenhængkraft og et stærkt civilsamfund”, siger formand for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen.

Fakta om lovændringen:

  • Det frivillige foreningsliv, der er blevet sikret med lovændringen, omfatter mere end 800 forskellige organisationer.
  • Det drejer sig blandt andre om idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer, patientforeninger, handicap- og nødhjælpsorganisationer m.fl.
  • Partierne bag lovændringen er regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Konservative), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF
  • Den nye lov forventes at træde i kraft den 1. januar 2018

For yderligere kommentarer:


Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer, 23 40 92 00

Kasper Sand Kjær, formand for DUF, 29 87 08 01

Esben Danielsen, direktør i Lokale & Anlægsfonden, 40 59 20 04

Søren Møller, formand for DGI, 23 28 02 34

Niels Nygaard, formand for DIF, 20 73 71 12

 
 
Dansk Ungdoms Fællesråd
 
 Scherfigsvej 5 | 2100 København Ø | Tlf. 3929 8888 | Fax 3989 8382 | duf@duf.dk 
 
Du modtager denne pressemeddelelse, fordi du er tilmeldt via vores website. Hvis du ikke længere ønsker at modtage pressemeddelelser via mail, kan du afmelde dig her

 
 Hvis du ønsker at opdatere din profil, kan du klikke her