Does this HTML mail not display properly?  Click here
14. september 2017
 

Fem anbefalinger til at styrke det frivillige, sociale arbejde i Danmark

Task force nedsat af børne- og socialminister Mai Mercado (K) og innovationsminister Sophie Løhde (V) er nu klar med en række anbefalinger, der skal styrke det frivillige, sociale arbejde i Danmark.

Regeringen barsler med en ny civilsamfundsstrategi, og som led i det arbejde nedsatte børne- og socialminister Mai Mercado (K) og innovationsminister Sophie Løhde (V) i juni en task force, der skulle se nærmere på inklusionen af socialt udsatte i frivillige fællesskaber og vilkårene for den frivillige sociale sektor. Efter en række møder over sommeren er task forcen nu klar med sine anbefalinger.

DUFs formand Kasper Sand Kjær har siddet med i task forcen, og han glæder sig over at have været en del af arbejdet med at lave en række anbefalinger til regeringens civilsamfundsstrategi og samarbejdet med de ni andre organisationer i task forcen.

”Jeg har været rigtig glad for arbejdet og samarbejdet i task forcen og for de anbefalinger, vi nu giver videre til regeringen,” siger Kasper Sand Kjær.

Han påpeger dog samtidig, at anbefalingerne langt hen af vejen kun fokuserer på vilkårene for den frivillige sociale sektor, og ser frem til, hvordan regeringen samlet set har tænkt sig, at en ny strategi for hele civilsamfundet skal se ud.

”Det danske civilsamfund er større og bredere end den frivillige sociale sektor, der har været omdrejningspunktet for arbejdet i task forcen. Jeg håber derfor, at regeringen vil hæve blikket og kigge på hele civilsamfundet og også inddrage andre dele af foreningslivet og det frivillige Danmark i det videre arbejde med en samlet civilsamfundsstrategi,” lyder det fra Kasper Sand Kjær.

Fem anbefalinger
Task forcens anbefalinger til at styrke det frivillige sociale arbejde i Danmark har følgende overskrifter: 

 1. Styrk indsatsen for at få flere udsatte borgere med i frivillige fællesskaber
 2. Styrket repræsentation af det frivillige sociale område
 3. Styrkelse af den lokale frivillighed og udvikling af frivilligcentrenes rolle
 4. Stabil støttestruktur til det frivillige sociale arbejde
 5. Mere og bedre samarbejde mellem kommuner og den frivillige sektor
Læs mere om de enkelte anbefalinger 

FAKTA: Regeringens civilsamfundstaskforce
Task forcen er nedsat af børne- og socialminister Mai Mercado (K) og innovationsminister Sophie Løhde (V) med det formål at forbedre frivillighedsområdet og styrke den frivillige indsats i Danmark. Medlemmerne af task forcen er:

 • Kasper Sand Kjær, formand for Dansk Ungdoms Fællesråd
 • Mads Roke Clausen, direktør i Mødrehjælpen
 • Vibe Klarup, formand for Frivilligrådet
 • Arne Eggert, udviklingsdirektør i Kommunernes Landsforening
 • Tine Roed, direktør i Dansk Industri
 • Hanna Line Jakobsen, præsident i Dansk Røde Kors
 • Ellen Bæk, næstformand i Landsforeningen for efterladte efter selvmord
 • Nille Skalts, managing partner i Spark
 • Benny Andersen, formand for Socialpædagogernes Landsforbund
 • Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær for Red Barnet
For yderligere kommentarer:

Kasper Sand Kjær, formand i DUF, tlf.: +45 29 87 08 01, E-mail: kasper@duf.dk

 
 
Dansk Ungdoms Fællesråd
 
 Scherfigsvej 5 | 2100 København Ø | Tlf. 3929 8888 | Fax 3989 8382 | duf@duf.dk 
 
Du modtager denne pressemeddelelse, fordi du er tilmeldt via vores website. Hvis du ikke længere ønsker at modtage pressemeddelelser via mail, kan du afmelde dig her

 
 Hvis du ønsker at opdatere din profil, kan du klikke her