• Forside
 • Nyheder og analyser
  Nyheder og analyser
  Få de seneste nyheder og de mest dybdegående analyser om unge, foreningsliv og demokrati i vores nyheds- og analysesektion.
 • Medlemstilbud
  Medlemstilbud
  Som medlem af DUF kan du blandt andet få assistance til organisationsudvikling, indgå i netværk og deltage i fyraftensmøder.
 • Tilskud og puljer
  Tilskud og puljer
  DUF tilbyder en række muligheder for at søge økonomisk støtte til projekter og aktiviteter i både ind- og udland.
 • DUFs arbejde
  DUFs arbejde
  En række projekter og indsatsområder er kernen i DUFs arbejde for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Om DUF
  Om DUF
  DUF er en service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Materialer
  Materialer
  I DUFs materialesektion kan du downloade eller bestille bøger, brochurer, analyser og faktaark inden for emner, der vedrører både det nationale og internationale område.

Praktisk info

Ansøgning

Ansøgningen til InitiativStøtten skal udarbejdes i DUFs ansøgningsskema, som kan findes i download-boksen i venstre side. Ansøgere til den tematiserede InitiativStøtte skal bruge et særligt ansøgningsskema.

Når ansøgningsskemaet er udfyldt, skal det indsendes til DUF via siden "Søg InitiativStøtten".

Budget

I skal lave et fyldestgørende budget for hele aktiviteten. Budgettet skal beskrive de forventede udgifter, inden aktiviteten begynder.

Alle udgifter og indtægter skal fremgå af budgettet – også selvom I kun søger støtte til enkelte udgifter:

Selvom DUF ikke støtter fx køb af større teknisk udstyr, skal udgifterne fremgå af budgettet, hvis de er en del af aktiviteten. Hvis I får tilskud fra andre fonde, selv skyder penge i aktiviteten eller har deltagerbetaling, så skal disse indtægter også fremgå af budgettet.

Udbetaling af bevilling

Støtten ydes i form af tilskud inden for et maksimeret garantibeløb.

Tilskud gives som enkeltbevillinger og udbetales i to portioner - med mindre andre kriterier er fastlagt i bevillingsskrivelsen.

1. udbetaling
Du kan få udbetalt 75 % af støtten op til 6 uger, før projektet starter. Anmodningen skal indsendes med posten eller pr. e-mail med underskrift. Det kan tage 2-3 uger, inden støtten er udbetalt.

2. udbetaling - regnskab og afrapportering
Regnskab og afrapportering skal sendes til DUF senest 2 måneder efter projektet er afsluttet. Anmodningen skal indsendes med posten eller pr. e-mail med underskrift. De resterende 25 % af støtten bliver sat til udbetaling efter, at DUF har godkendt det tilsendte regnskab og afrapportering. Det kan tage 2-3 uger, inden eventuelt resterende støtte er udbetalt.

Skemaerne til 1. og 2. udbetaling kan findes i download-boksen i venstre side.

Regnskab

I modsætning til budgettet, beskriver regnskabet de faktiske udgifter, som I har haft. Alle udgifter skal kunne dokumenteres med kvitteringer. 

Regnskabet sammenlignes med budgettet, så I og DUF kan se forskellen mellem forventede udgifter og faktiske udgifter. Selvom InitiativStøtten kun har støttet dele af aktiviteten, skal I aflægge regnskab for hele aktiviteten.

Senest to måneder efter at aktiviteten er afsluttet, skal der afleveres et regnskab til DUF.  Dette gøres ved at udfylde skemaet 2. udbetaling - regnskab og afrapportering.

Hvis I har modtaget tilskud på over 100.000 kr., skal regnskabet revideres af statsautoriseret eller registreret revisor eller et kommunalt revisionsorgan.

Overskud

Hvis det endelige regnskab viser et overskud, kan DUF reducere tilskuddet med et beløb, der svarer til overskuddet. Dermed kan DUF kræve, at tidligere udbetalte beløb bliver tilbagebetalt.

Ændringer

Væsentlige ændringer i projektplanen og/eller budgettet skal altid forhåndsgodkendes af DUF, da ændringerne kan have betydning for tilskuddets størrelse.

Dette gælder ændringer i bl.a. start- og/eller slutdato, budget, målgruppe og aktiviteter.

Fuldmagt

Den person, der står som kontaktperson på ansøgningen, skal også være den der underskriver 1. og 2. udbetalingsanmodning.

Hvis I skifter kontaktperson, skal I udfylde en fuldmagt, hvor både den tidligere og den nye kontaktperson skriver under, og sende den til DUF med posten eller pr. e-mail til IS@duf.dk - Husk underskrifter!

PR - og omtale af InitiativStøtten

Hvis jeres projekt har fået støtte fra InitiativStøtten, skal det fremgå af jeres PR-materiale mv. I download-boksen til venstre kan I downloade et logo, som I skal bruge, hvis I laver pjecer, hjemmesider, brochurer, foldere, plakater, videoer eller andet materiale.