Søg driftstilskud

Ansøgninger om indslusnings- og driftstilskud kan indsendes via det online ansøgningsmodul.

  Ansøgningsmodulets trin
  1. Vælg gruppering (A, B, C, D, E eller indslusningstilskud)
  2. Indtast organisationens kontaktoplysninger, herunder kontonummer og kontaktpersonens oplysninger
  3. Indtast revisors kontaktoplysninger
  4. Vælg jeres organiseringsform iht. reglernes § 6
  5. Indtast ansøgningstal, herunder medlemmer/deltagere, lokalforeninger/kollektive medlemmer samt evt. internationale udgifter
  6. Upload det udfyldte ansøgningsskema samt bilag
  7. Tjek de indtastede oplysninger og send ind.

  Herefter modtager I en automatisk genereret kvitteringsmail til organisationens og kontaktpersonens e-mailadresse.

  Hvis I ikke modtager denne mail eller i øvrigt oplever problemer, så ring gerne til os på 3929 8888 eller skriv på tips@duf.dk.

  Persondata

  Når du udfylder og indsender et skema på vegne af en forening, indsamler og behandler DUF en række personoplysninger om dig (navn, adresse, telefonnr. medlemskab af forening m.v). Formålet med denne behandling at kunne behandle ansøgningen i medfør af reglerne i tilskudsbekendtgørelsen. Når du indsender et skema, anser DUF hermed dit samtykke til denne behandling som afgivet. Dine oplysninger gemmes som udgangspunkt i 5 år fra udgangen af indeværende år. Du kan altid anmode DUF om indsigt i, berigtigelse eller sletning af de indsamlede personoplysninger. Skriv til duf@duf.dk eller på telefon 3929 8888. Du kan læse mere om DUFs behandling af persondata i vores persondatapolitik, som du finder her. Du kan også klage til Datatilsynet over DUFs behandling af dine data, se mere på www.datatilsynet.dk.

  Tilmeld nyhedsbrev
  Dansk Ungdoms FællesrådTilmeld nyhedsbrev
  Gå til kurven...