Søg Initiativstøtte fra DUF

Her kan du søge Initiativstøtten ved at indtaste dine kontaktoplysninger og vedhæfte dit udfyldte ansøgningsskema til Initiativstøtten eller Den Tematiserede InitiativStøtte. Ansøgningsskemaerne kan du finde her.

Oplever du udfordringer med at bruge ansøgningsmodulet, kan du sende ansøgningsskemaet ind pr. mail til is@duf.dk.

Vær opmærksom på, at det er muligt at indsende ansøgninger løbende - og at ansøgningen, for at der kan bevilges støtte, skal være indsendt inden projektets primære aktiviteter er afsluttet.

Persondata

Når du udfylder og indsender et skema på vegne af en forening, indsamler og behandler DUF en række personoplysninger om dig (navn, adresse, telefonnr. medlemskab af forening m.v). Formålet med denne behandling at kunne behandle ansøgningen i medfør af reglerne i tilskudsbekendtgørelsen. Når du indsender et skema, anser DUF hermed dit samtykke til denne behandling som afgivet. Dine oplysninger gemmes som udgangspunkt i 5 år fra udgangen af indeværende år. Du kan altid anmode DUF om indsigt i, berigtigelse eller sletning af de indsamlede personoplysninger. Skriv til duf@duf.dk eller på telefon 3929 8888. Du kan læse mere om DUFs behandling af persondata i vores persondatapolitik, som du finder her. Du kan også klage til Datatilsynet over DUFs behandling af dine data, se mere på www.datatilsynet.dk.

Tilmeld nyhedsbrev
Dansk Ungdoms FællesrådTilmeld nyhedsbrev
Gå til kurven...