Hvad skal du stemme den første juni?

Den første juni skal vi stemme ja eller nej til, om Danmark skal afskaffe forsvarsforbeholdet, men rigtig mange ved stadig ikke, hvad vi egentlig skal stemme om. Kommer der en EU-hær? Hvad med NATO? Og hvad er et forbehold overhovedet?

Her på siden kan du blive klogere på afstemningen, så du er klar til at sætte dit kryds den 1. juni.

Explainer: Forsvarsforbeholdet på 60 sekunder

Spørgsmål og svar

Hvad er et forsvarsforbeholdet?

Forsvarsforbeholdet betyder, at Danmark har sagt nej til at være med i EU's militære samarbejde. Danmark støtte ikke i EU's militære operationer med penge eller soldater, og Danmark er ikke med til at bestemme over samarbejdet.

Selvom vi har forsvarsforbeholdet, kan Danmark stadig være med i civile EU-missioner. For eksempel kan Danmark sende politifolk for at træne politi i andre lande gennem EU.

Hvad går EU's forsvarssamarbejde ud på?

EU-landene arbejder sammen om militære og civile operationer og udvikling af militært udstyr.

Lige nu har EU syv aktive militære operationer. Fx træner EU soldater i Mali og bekæmper menneskesmuglere i Middelhavet. EU kan kun lave en militær operation, hvis alle medlemslande er enige. Hvert land bestemmer selv om det vil støtte en operation.

Gennem forsvarssamarbejdet arbejder EU-landene også sammen om at udvikle og indkøbe militært udstyr og våben, så man kan få mere for pengene.

Hvorfor er forsvarsforbeholdet der?

I 1992 udvidede EU-landende samarbejdet gennem 'Maastricht-traktaten'. Udvidelsen skulle godkendes ved en folkeafstemning i Danmark, men et flertal af danskerne stemte nej. Derfor lavede Danmark et kompromis med de andre EU-lande med fire forbehold, bl.a. forsvarsforbeholdet. I 1993 holdt Danmark en ny folkeafstemning, hvor et flertal af danskerne stemte for den nye aftale med de fire forbehold, som stadig gælder i dag.

Hvad sker der, hvis vi stemmer ja?

Hvis et flertal stemmer ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet, kan Danmark deltage fuldt ud i EU's samarbejde om forsvar og sikkerhed. Danmark vil kunne deltage i militære EU-missioner, og vi vil få indlydelse på samarbejdet.

Hvad sker der, hvis vi stemmer nej?

Hvis et flertal stemmer nej, vil vi beholde forsvarsforbeholdet. Danmark vil ikke være fuldt med i EU's samarbejde om forsvar og sikkerhed: vi vil ikke have indflydelse på samarbejdet, vi vil ikke kunne deltage i militære EU-missioner og vi vil ikke være med i den fælles udvikling af militært udstyr. Danmark vil fortsætte med at kunne deltage i de civile missioner i EU's samarbejde.

Tilmeld nyhedsbrev
Dansk Ungdoms FællesrådTilmeld nyhedsbrev
Gå til kurven...